Imvugo zikoreshwa ku mwami

Ntibavuga Bavuga

 

      -  Abajyanama b’umwami abiru

 

-          Ahantu umwami yakemuriraga ibibazo ku karubanda
-          Ingobyi ikitabashwa

 

-          Inzu y’umwami ingoro
-          Kubyuka kwibambura

 

-           Kugenda kurambagira

 

Kuryama kwibikira

 

Nyina w’umwami umugabekazi

 

Uburiri igisasiro

 

Umugore w’umwami umwamikazi

 

Umwana w’umwami igikomangoma

 


 

Category: Amateka · Tags: , , , ,

Leave A Comment

Subscribe