Ibisakuzo

Idadaridada:Inda mu ruhara
Hakurya mu gihuku:ikizukitagiraabantu
Karakurizagakarakurutagawaduriwe:Akanyarirajisho
Kacyakacyakarushaumwamikwambariraibirori:Akarabo
Marigaritaacezayicaye:Akayunguruzo
Naguteraicyoutaziutabonye:Ubutobwa so nanyoko
Ni ikicyatanzeumuzungukwambarakaruvati:ikiyoni
Ni ikicyatanzeumuzungukwicara mu ifoteyi:Imbaragasa
Ubanabanjyeyishingikirizaakabando: Ibikoro
Abanabanjyeyishingikirizaakabando:imishingiriro

Leave A Comment

Subscribe