Ibisakuzo-Sakwe sakwe: Ndaguteruye ndakwesa,urahindukira urandeba…

Sakwe sakwe: Hakurya ni umukoki, hakuno ni umukoki -         Soma: Ikibuno Sakwe sakwe: Karaguza indwi katagira n’imwe -         Soma: Agasuzi Sakwe sakwe: Karavugira ibuhanika -         Soma: Ingasire Sakwe sakwe: Kera imbere, kakirabura inyuma, kagatona i bwami -         Soma: Igitoki Sakwe sakwe: Kirisha amazuru -         Soma: Umuvuba Sakwe sakwe: Ndaguteruye ndakwesa,urahindukira urandeba -         Soma: Ubunyereri Sakwe […]

Ibisakuzo

Sakwe sakwe: Ngeze mu irembo ndasitara Soma: Urugo udasangamo nyoko Sakwe sakwe: Urarenga mpinguka Soma: Umusaza n’umwana Sakwe sakwe: Zishotse zitendeje, zikuka ziteye hejuru Soma: Aabavomyi Sakwe sakwe: Akababaje umugabo kamurenza impinga Soma: ifaranga Sakwe sakwe: Nyangufi arasekura uburo Soma: ifundi mu murama Sakwe sakwe: Fata umuhoro mfate undi tujye gutema ibidatemeka Soma: amazi Sakwe […]

Ibisakuzo

Rwamirenge i Bugoyi:Isake y’inkoko Zabukatakata zabunombanomba:Inyambo z’umutindi Mutamu irarenze n’iyayo:Isha mu mukenke Inzovu rubunga itaha mu mwobo:Ikidasesa Ingobyi ngari ni yo impekera abana:Ubwato Kakubagurira:Agahinzi kamwe mu murima Hirya nakubira no hino biracubangana:Amabondo y’ihene Nyiraforongo:Amarira y’imbwa Ubutunguru bubiri bwambutse ingezi:Amaso Nagutera amacumu yacuzwe n’intoki:Amasuka Rugambarara ati ndinda tujyane: Amata n’umutsima Abana ba mukeba bambaye imigoma bose:Ibigori […]

Ibisakuzo

Nyiramahenagurwa:Urutare rwo ku nzira Wambukije umwami utagira amaguru:Urusyo Kati mbagira butimbo:Agahanga k’ifumberi Mu gikombe ngo gi !:Umuhazi ugwanye umuguta Ibuguti ibuguti:Umugore ubuguta mu nkanda Nagutera ikigira izina ntikigire ibara:Umuyaga Inyuma y’inzu zirabyina inkora:Urugoyi rw’ibishyimbo Nyabukongoro yamaze inka i Murera:Uruhabuzo Nagutera igongo ikeba amazi:Uruho Bwiza bupfuye ubusa:Uruhu rw’imbwa Ingurukira y’umuvumu yameze mu kivure:Urusogo mu mukokwe Rukara […]

Ibisakuzo

Ruganzu araguye n’ingabo ze ‘’ igitoki” Faraziya aceza yicaye “akayunguruzo Ariya mabuye ya rubarabara wayabara ukayarangiza “inyenyeri Nyangufi arasekura uburo “ifundi mu murama” Mfite inka yimira mu ibondo ikabyarira mu rubavu “ikigori “ Mpagaze ku ruhiza nyara I Buriza nti Bahinzi nimuhingure “icyumweru “ Inyundo za bene Ntwari bazikubita hasi ntizimene isi “ibinono by’ inka […]

Category: Ibisakuzo · Tags: , ,

Ibisakuzo

Amazi yacu arusha ay’ahandi kuryoha :amata Aho wabereye wari waterera Muhangiro:Ikirunga Akabindi ka Mbindigiti gatetse amara y’inkuba:Umwobo w’impiri Akamatana k’amatanage kiyereka mu mpinga ya Bwanakweri:Akanyugunyugu Akana kanjye ni maguru ya Sarwaya :Ibaruwa Abakobwa banjye babyina bose:Imirya y’inanga Urace inkoni ngufi turagiye mu ishyamba:Imisigati Nyiramparagatabivemo:Ikinya mu kwaha. Barahinga nkabarusha ihirwe:imbeba Inkongoro ya Dede ayinyweraho wenyine :umwobo w’inzoka

Ibisakuzo

Ibisakuzo

Fata utwangushye tujye kuvoma iriba ridakama :ishuri Nagutera akazibaziba ka ntibazirikana rubanda bashishwa nabi:gusaba uwo wimye Ngira inka nyisasira amahina nkayorosa andi: ururimi Kwigerezaho yikoreye ibyo atazi umubare :umusatsi ku mutwe Nikojeje mu gikombe mpura n’ahadendeje isoko idakama: Ikiyaga Ko so na nyoko bameze uruhara inzoga z’ibwami zizikorera nde:Igihaza Dimbidori :Intore mu rwabya Dore re: […]

Category: featured1, Ibisakuzo · Tags:

Ibisakuzo

Hepfo nyagakambwe na nyagakecuru barapfumbatanye. Igishyitsi cy’umusave n’umubirizi Kati jyiiiii,  kati izibukire. Igishyimbo cy’umutura. Zirashotse zisiga mukara mu ibuga. Igishwemu cy’amase. Nagutera ikitagira amaraso. Igishorobwa.  Nagutera umuriro uzimya undi. Igishirira kiguye mu mazi ashyushye. Mvuye ikuzimu mpese agatoki ngera iyo nshaka. Igishihe. Rugaramanangabo wa Ngabonziza. Igisenge. Nyoko yagira impanga mbi irakamurasa. Igisenge cy’inzu. Nagutera ikiruma […]

Kunywana mu Rwanda rwo hambere

Ibisakuzo

Kwa Bukoco barakocagurana-Urusyo n’ingasire Sogokuru aryoha aboze :Umuneke Kati kaci kati hwi !:Agaca mu nkoko Kashira amanga karakanyagwa: Agacumu kica inkurikirane Akari inyuma ya Ndiza urakazi: Inyana mu nda ya nyina Karirashe kariterura karaswayo: Urukwavu rw’ishyamba Kuba ahirengeye siko kwumva:Agasongero k’inzu Mama arusha nyoko amabuno manini:Igisabo Nyirabyuma ndashya umugongo :Urusenge Ca bugufi: Umugabo mu cyanzu

Category: featured1, Ibisakuzo · Tags:

Ku kiyaga cya Rwicanzige nta mwami w’u Rwanda waharengaga kubera Ryangombe

Ibisakuzo

Ngeze mu ishyamba rirahungabana “inzara y’umusore “ Nshinze umwe ndasakara “icyobo “ Nyirabakangaza ngo mutahe “imbeho ku rugi “ Inka yanjye nyikama igaramye “umuvure “ Nagutera icyambuka amazi kitagira amaguru “ijwi ‘’ Nagutera icyo utazi utabonye “ubuto bwa so na nyoko “ Hagarara hakuno,mpagarare hakurya turate abeza ‘’amenyo “ Hakurya ni umukoki,hakuno ni umukoki “ikibuno […]

Category: featured1, Ibisakuzo · Tags:

Subscribe