Nsubirize umwami mu rushya

  Iki gisigo kiri mu bwoko bw’Ikobyo, cyahanzwe na Nyakayonga. Kirarata intsinzi y’u Rwanda ku Bumpaka ho muri Uganda, yo mu mwaka wa 186. Nsubirize umwami  mu rushya None atsinze ishyanga, Atabarukanye ishya, Batwe-i-Nyange 005 Ba Mukenuka-Magambo na Mudakenesha, Barwanye mu Gakoni. Shyanga rinyura i Shyunga, Ryatomora ubusembwa N’imirase yakura i Gisange. 010 Ngozi, Rwamagana-macwa. […]

Category: Ibyivugo, Kinyarwanda · Tags:

Nshimire Mabega amabara yameze

  Iki gisigo cyo mu bwoko bw’Ikobyo cyahimbwe na Nyakayonga. Kirasingia impizi y’ubwami yashyizweho n’umwami Kigeli IV Rwabugili. Yayise Rwezamariba. Nshimire Mabega amabara yameze Imfizi Mutara ateretse mu nka, Butakiro bwagutanga Umwami w’i Butamba, 005 Ifitwe na Rwenga i Rwanda. Nta mahanga ayitunga, Keretse Mutara  wa Cyitatire, We utunze iyi Ngeyo Akima iyi ngoma. 010 […]

Category: Ibyivugo, Kinyarwanda · Tags:

Zabonye uko nshaka

Iki gisigo cyo mu bwoko bw’Impakanizi, nticyuzuye. Kirabura imikarago ivuga ku bami babanjirije Mutara I Semugeshi. Iki gisigo kiravuga intsinzi y’u Rwanda ku Burundi mu gitero cyiswe Rwagetana.   Zabonye uko nshaka, Imana za Rubuga Zabonye Rukatsa rwa Nkoz-ingoma. Zahese uko zasanzwe inyange, 005 Inzeru z’i Butembo   Zihoza intura-Rwanda. Zarabutswe uko nenda, I Taba […]

Category: featured1, Ibyivugo, Kinyarwanda · Tags:

04

Mpakanire Bugondo

Iki gisigo kiri mu bwoko bw’Ikobyo, cyahanzwe n’umusizi Bikwakwanya. Uyu musizi wari ugeze mu za bukuru, yabwiraga umwami Mutara II ko ubusaza bwe butuma atagera ibwami. Iki ni cyo gisigo cye cya nyuma. Yagihaye uwo umwami avuga uburyo u Rwanda rwatsinze u Burundi. Mpakanire Bugondo  ubugome namugirira Rugamba, Rugogwe rwa Rugaba, Yaduhaye Inziraguhindurwa ya Mpabuye. […]

Category: Featured, featured1, Ibyivugo, Kinyarwanda · Tags:

Ubonye ubuhake bw’umwami

Iki gisigo cyo mu bwoko bw’Ikobyo, uwagihanze ntazwi. cyahawe umwami Cyilima II mu rwego rwo kwishimira imwe mu ntsinzi ze.   Ubonye ubuhake bw’Umwami, Banywana-nzoga y’Umwami, Bituga bya Nzabarara ya Nyiramirarwe, Ihora yuje uruho i Nyamivuba. 005 Yabavunya akababwira ati : ni cyiza,   Ikigomba i Nyabashyingo barakirinde. Ntiyabona ubwishingo Sampinga, Yakamiye intengato umwamaguzo wa […]

04

Inkingi Nkindi ateye u Rwanda

Umusizi wahanze iki gisigo cyo mu bwoko bw’Ibyanzu ntazwi. Yagihaye Yuhi IV Gahindiro mu rwego kumushimira nyuma yo gutsinda Gatarabuhura, wari se wabo. Inkingi Nkindi ateye u Rwanda, Inyana yakura i Buhinda Umuhinda yaduhamagaza, Amutumye kuturogora Mutekeri 005 Ati: aya manywa Mbonw-ihunze Ya Ngomukire ya Samembe, Angana aya Ntambiye ingoma. Niko uzikuye mwo umushyitsi ningoga […]

Category: Featured, featured1, Ibyivugo, Kinyarwanda · Tags:

Ntambe ineza y’umuhatsi

Iki gisigo cyo mu bwoko bw’Ikobyo cyahimbwe n’umusizi witwa Mutsinzi. Yagihanze maze asa nk’aho agitamitse inka ngo abe ari zo zikivuga zisaba umwami ko yazongerera urwuri kuko zimaze kuba nyinshi.   Ntambe ineza y’umuhatsi Wa Mutambana-shako wa Mikore Nze gushirwa twikoraniye mu ntoki. Angirira byiza 005 Sinzareka kumuvuga ku mutima   Amvura gutaka Ntabara ya […]

Category: Ibyivugo · Tags:

Imfizi y’ingangare

Iki gisigo kigufi kiri mu bwoko bw’Ikobyo, ntihazwi umusizi wagihanze. Bikekwa ko yaba yaragihimbye ku ngoma y’umwami Gahindiro ubwo yari ahanganye na se wabo witwaga Gatarabuhura.   Imfizi y’ingangare Icumita ibindi bihugu, Bamarira b’ibihugu Igihunga cya Magiga. 05 Gihiga-mbogo yatabaza mu gihungizo,   Gihuga atimiraga mu gihugu Bushorera ajya i Bushyoma. Ingozi mu Cyuga irarushya […]

04

Umwami wimye atari mwango

Iki gisigo kiri mu bwoko bw’Ikobyo cyahimbwe na Muhatsi. Uyu musizi utazwi, yasize ahimbye iki gisigo kimwe gusa. Kiravuga ku byakozwe na Rwabugili wishe Nkoronko, se umubyara. Umwami wimye atari mwango Akuza urukundo, Batsinda b’urukubo Batsinze inzigo mu Cyanga-kuranza. 005 Umwami wishimiwe na Mutara Ntahindurwa n’abashaka kumugurana. Umwami wabonywe n’Iyeze Akaragwa ingoma n’ Abami, Ntakurwa […]

Category: Featured, featured1, Ibyivugo, Kinyarwanda · Tags:

Kurya u Rwanda rwahoranye abami b’ubugabo

Iki gisigo kigufi ni cyo cya nyuma cyahimbwe n’umusizi Senkabura, wapfuye mu mwaka wa 1912, atagituye umwami Musinga. Iki gisigo kirarata intsinzi y’ingabo z’u Rwanda nyuma yo guhigika uwitwa Ndungutse wavugaga ko ariwe wasimbuye Mibambwe IV Rutarindwa wayoboraga igice cy’u Rwanda cya Ruhengeri.   Kurya u Rwanda rwahoranye Abami b’ubugabo, Rwakaturonkeye umushyitsi muhire Arurara mwo […]

Subscribe