Uburyo umwami Ruganzu Bwimba yatabaye bucengeri

Uburyo umwami Ruganzu Bwimba yemeye gutabara bucengeri ataranabyara akanarenga umweko wa nyina wamubuzaga kujya gutabara. Ruganzu Bwimba ni we mwami wenyine wemeye kumena amaraso nk’umucengeri. Umutabazi w’umucengeri ni umuntu wiyemezaga kuba igitambo akemera kumena amaraso mu gihugu cy’amahanga agamije kurinda u Rwanda no kurwagura. Mu myumvire y’Abanyarwanda bo hambere, ayo maraso ngo yabaga ari nk’ikiguzi […]

Nkure Ibirego

IKi gisigo kiri mu bwoko bw’Ikobyo. Ni cyo gisigo cya mbere cy’umusizi witwa Mutuga yavugiye Kigeli II Nyamuheshera. Yakivuze ashaka kwiregura ku bamuregaga ko yaba yarashimishijwe n’urupfu rw’umwami  Mutara I.   Nkure ibirego Nshingire inka ibikingi, Nshore, nitonge, Mpakanire Umwami 05 Ayo mvugwa aya.   Si ayo guhorwa, Bahorera ba Nyarusenge Rwa Mboneranyi, Bayagirizaga Umunya-ndejuru. […]

Umwami si umuntu II

Iki gisigo kigufi cyiri mu bwoko bw’Ikobyo, gikurikira icya mbere nacyo gifite umutwe ugita uti “Umwami si umuntu” . Muri make umuhimbyi wacyo, Semidogoro, yashakaga kuvuga ko umwami atari umuntu woroheje. Umwami si Umuntu Mwebwe bantu yahaye inka. Umwami yimana n’inyoge Ya Nyongez-imyambi ya Rubazi 05 Tubarira twese Rubanda.   Maze uwagira ati : si […]

Intayoberana yakuranye urwego

Igisigo gisingiza Musenyeri Bigirumwami, wabaye umusenyeri wa mbere mu Rwanda. Cyavuzwe ubwo yahabwaga ubusenyeri mu mwaka wa 1952. Cyahimbwe na Munyangaju Laurien 01.Intayoberana yakuranye urwego, 02.Iyo nkuru nziza itaha i Rwanda. 03.Yazanywe n’umugabo w’ikirere 04.Ayikuye i Roma 05.Ngo tumuhawe ho ikirori 06.Atubere ikiramiro 07.Dukunde dushire ikirozi. 08.Ni ikirezi cy’amaraba 09.Ni ikirenga cy’Abanyarwanda. 10.Mwumvise aho yavutse […]

Category: featured1, Ibyivugo · Tags: , ,

Ibyuma bimarira abami urubanza

Iki gisigo kigufi kiri mu bwoko bw’Ikobyo, cyahimbwe na Muhabura. Nicyo cya mbere kigaragaza ibiganiro mpaka byabaye. Muhabura, wari umucuzi, yatangije ibyo biganiro mpaka nyuma yuko atinze kugeza intwaro z’amacumu kuri Kalimunda, mu gihe cy’intambara, avuga ko yatinze ari gucura ibyuma.   Ibyuma bimarira Abami urubanza, Bamara b’urubanza rwa Rubazi Baraye mu Rugina. Rugira-mvura abajyana […]

Category: Featured, Ibyivugo · Tags: , ,

Iyo urubanza rwagombye abakuru

Iki gisigo kigufi, cyahimbwe na Nyamugenda, mwene Giharwa. Kivuga ku mpaka ndende zabaye hagati y’umucuzi witwaga Muhabura na Karimunda. Uwo mucuzi ngo ntiyabashije kugeza intwaro z’amacumu kuri Karimunda mu gihe cyari cyagenwe, ubwo bari bari ku rugamba. Ibyo byatumye Karimunda atanga ikirego Iyo urubanza rwagombye abakuru Bakurikira b’inka Za Nsoro ya Karume Baraye iwa Kanyoni. […]

Category: Featured, Ibyivugo · Tags: , ,

Ibyuma bitsindira abami

Iki gisigo cyo mu bwoko bw’Ikobyo cyahimbwe na Karimunda. Kiravuga ku kirego cyageretswe ku mucuzi witwa Muhabura wo mu bwoko bw’Ababanda. Ikosa uyu mucuzi aregwa ni iry’uko atabashije kugeza intwaro z’amacumu kuri Karimunda mu gihe cyari cyagenwe, ubwo bari bari ku rugamba. Ibyuma bitsindira Abami Batsinda b’i Nduga Ya Ndaguye umurwa ya Mugira-mvura I Mugira-nzobe […]

Category: Featured, Ibyivugo · Tags: , ,

Ye nkuru yizihiye inka (IGICE CYA I)

Iki gisigo cyo mubwoko bw’Impakanizi, cyahimbwe na Muguta. Kiravuga ku ntambara hagati y’u Rwanda n’Uburundi. Ye nkuru yizihiye inka Ye nkunzi ishibije Nkundwa Inkuru mbisha, Ye Nkindi idukuye mu iziga 005 Ye Muzigirwa udushubije kwiziguruka, Ye Ruganzu rugeze umunsi ku wa Ruganzu Kandi Ruganza-bashi rwa Ruganza-nyika, Nigambye Rugambwa rwa Ruganzu-mbuga Udushibije gutamarirwa. 010 Ye Muhire […]

Category: Featured, featured1, Ibyivugo · Tags: , ,

Ye nkuru yizihiye inka (IGICE CYA IV)

MUTARA I SEMUGESHI Ye karame zikuramye Muhimuzi Akuzanije impundu Muhumurana Rwanda Wa Rwango ruke rwa Muhanyi Wahimuraga Inyago za Nyabugahe 140 Muyange ntayibe ku ngore, Ngo irasukanye ibihubi Isanza u Bungwe Bwengwa migezo. Kabe mu nka umu zitakuruha Na we ntukaziruhe 145 Ni cyo wazishakiraga. Mwaga ushyira inkwano Iwa Nkomeje n’abuzuye Ngo asige abategekeye, Mutegeka […]

Category: Featured, featured1, Ibyivugo · Tags: , ,

Ye nkuru yizihiye inka (IGICE CYA III)

MIBAMBWE SEKARONGORO MUTABAZI Ye karame zikuramye Mutabazi Akuzaniye impundu Murandi 085 Watetereje Mujara Ku mugezi muziro wa muzirakwaka, Umva Nkushyi y’inkuba izahima Nyiga N’iwa Mbyeyi bakahagenda ubusa. Kabe mu nka umu zitaruhuka 090 Na we ntukaziruhe Ni cyo wazishakiraga. Mwaga utumira impebyi wa Mperezumugozi Atumira iz’iwa Mwishyo N’iz’iwa Mwishyo-muke Mwishya-ntabazi 095 Wa Ngenzi ya Mureshya-ngenda […]

Category: Featured, featured1, Ibyivugo · Tags: , ,

Subscribe